2. Grieg-Röntgen: een muzikale vriendschap

ImageImageReeds in Leipzig ontmoetten Grieg en Julius Röntgen elkaar in de Scandinavische vereniging, de stad waar beide musici hun muziekvakopleiding kregen aan het conservatorium. Op uitnodiging van Röntgen komt Grieg naar Amsterdam waar Röntgen dan al als pianodocent, dirigent, en componist werkzaam is. Vanaf dat moment ontwikkelt zich een hechte vriendschap met een intensieve correspondentie waarin beide musici vele muzikale onderwerpen aansneden en elkaar stimuleerden en steunden in zowel muzikale- als levenskwesties. Men bezocht elkaar over en weer en er werd zoals altijd verwoed gemusiceerd. Reden om een programma geheel te wijden aan een keuze uit hun vierhandige pianowerken.

  • Opus 16
  • Cyclus van Walsen
  • Noorse Dansen Opus 35
  • Zwei Nordische Weisen Opus 63