Peter Barthel laat je de sterren zien!

Image Prof.dr. Peter Barthel studeerde natuurkunde aan de VU en verdiepte zich daarbij in de astrofysica. Na zijn afstuderen deed hij promotieonderzoek bij de Leidse Sterrewacht, en na zijn promotie werkte hij als postdoc aan het gerenommeerde California Institute of Technology in Pasadena. Na vier jaar in Californië kwam hij via de positie van KNAW Senior Akademie-onderzoeker bij de vaste staf van het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen; daar is hij nu hoogleraar Astrofysica van Actieve Sterrenstelsels.

Naast zijn zoektocht naar voorkomen en aard van bijzondere sterrenstelsels in de vroege geschiedenis van het heelal heeft Barthel nog een missie: de sterrenkundige kennis van de Nederlander bijspijkeren. Zijn interesse en affiniteit voor het onderwijs heeft Barthel gebruikt om zijn vak te populariseren. Ook maakt hij zich sterk voor het sterrenkunde-onderwijs in Nederland. Hij is lid van het de NiNa-commissie die een nieuw natuurkunde curriculum voor HAVO en VWO ontwikkelt en ontplooide diverse lokale, nationale en internationale activiteiten op het gebied van astronomie in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij is ambassadeur van het Nationale Platform Beta en Techniek (PBT). In 2008 won het project ’Ontdek het onzichtbare heelal’ onder zijn leiding de 2008 Academische Jaarprijs voor wetenschapscommunicatie.

Koninklijke onderscheiding voor Peter Barthel

Vrijdag 24 april 2015 werd prof. dr. P.D. (Peter) Barthel benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.